O FORUM

Forum Rozwoju Mazowsza to najważniejsze w województwie mazowieckim wydarzenie o charakterze warsztatowo-konferencyjnym dotyczące rozwoju regionu. Poświęcone jest promocji funduszy unijnych, wymianie doświadczeń i dyskusjom o tym, jak wzmacniać innowacyjność i przedsiębiorczość województwa.

Projekt został zainaugurowany przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych jesienią 2010 roku i już na stałe wpisał się w kalendarz ważniejszych wydarzeń w regionie. Uczestnicy jednomyślnie podkreślają, że Forum jest wyjątkowe, a jego unikalna formuła sprzyja nawiązywaniu współpracy i dyskusji w gronie przedstawicieli różnych środowisk, zwłaszcza administracji, biznesu, sektora naukowego i pozarządowego.

Ostatnia edycja wydarzenia odbyła się 17-18 października 2018 na Stadionie Legii w Warszawie.

Sukcesem było zgromadzenie na dwóch scenach i w przestrzeni Forum ponad 100 ekspertów – w tym ponad 90 prelegentów oraz specjalistów prowadzących warsztaty i konsultacje w strefach partnerów, jak również zaangażowanie 56 partnerów, którzy przygotowali łącznie ponad 100 różnorodnych aktywności dla uczestników wydarzenia. Można było nie tylko posłuchać o inwestycjach współfinansowanych ze środków unijnych, które z uwagi na wysoki stopień zaawansowania technologicznego dla wielu osób są czymś abstrakcyjnym, ale i „dotknąć” efektów. Nie zabrakło również propozycji dla osób zainteresowanych tematami bliższymi człowiekowi – były prezentowane projekty z dziedziny edukacji, zdrowia, turystyki i kultury.

Forum było skupione na 4 tematach: Region Przyszłości, EkoRegion, Człowiek i Medycyna, Turystyka i Kultura. Kilkanaście godzin poświęcono na dyskusje i wymianę doświadczeń w zakresie zagadnień takich jak: co z kolejną perspektywą finansowania z UE; jak w regionie wspiera się innowacyjność i przedsiębiorczość; jakie zmiany niesie ze sobą Biznes 4.0; jak realizować umiędzynarodowienie firm, klastrów i regionów; jak komercjalizować wyniki prac B+R; na czym polegają Zintegrowane Inwestycje Terytorialne; jak są wspierane i jak można wspierać innowacje edukacyjne, zdrowotne i środowiskowe. Urzędnicy, przedsiębiorcy, naukowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji rynku pracy mogli też dowiedzieć się, jak wszystkie ww. działania wspierają Fundusze Europejskie, a także na jakie swoje projekty można jeszcze uzyskać dofinansowanie z FE.

Organizator wydarzenia:

MJWPU_Pion_Kolor

 

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera

Forum współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego