Marcin Paks

Marcin Paks

Marcin Paks
Dyrektor ds. Współpracy z Sektorem Edukacji BeCREO Technologies Sp. z o.o.

Wieloletni nauczyciel i entuzjasta wykorzystania nowoczesnej technologii w edukacji. Zaangażowany w liczne projekty edukacyjne, twórca autorskiej aktywnej metody opartej o based learning – Drama OnLine, propagator edukacji w modelu STEAM. W ramach Systemu doskonalenia nauczycieli opartym na kompleksowym wspomaganiu szkół jako SORE, profilował doskonalenie zawodowe kilkuset nauczycieli. Twórca autorskich scenariuszy wprowadzających programowanie w nauczaniu przedmiotowym w ramach projektu Superkoderzy. Felietonista, konsultant ośrodków doskonalenia, twórca Szkolnych Klubów ScottieGo! Członek grupy superbelfrzy RP, ambasador amerykańskiej platformy Edmodo w Polsce.

Spotkaj się z ekspertem podczas debaty „Edukacja przyszłości. Jak budować mosty między edukacją a rynkiem pracy”, która odbędzie się 18 października w godzinach 10.00-11.00.

Brak komentarzy

Przepraszamy, komentarze zostały zamknięte.