Katarzyna Kowalska

9. Forum Rozwoju Mazowsza / Bez kategorii  / Katarzyna Kowalska

Katarzyna Kowalska

Katarzyna Kowalska
Prezes i współzałożycielka UNIMOS

Od ponad 14 lat wspiera firmy, uczelnie, klastry i regiony w internacjonalizacji sieciowej i rozwoju innowacyjności opartej na współpracy międzybranżowej. Specjalizuje się w opracowaniu i realizacji interdyscyplinarnych projektów (w szczególności finansowanych z UE), zarządzaniu współpracą międzynarodową i budowaniem konsorcjów z partnerami z Europy i Ameryki Południowej. Współzałożycielka Eastern European Food Clusters Network oraz sieci współpracy UNIMOS ALLIANCE. Absolwentka stosunków międzynarodowych na Universidad de la Republica (Montevideo), Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego UW, obecnie doktorantka w Kolegium Gospodarki Światowej SGH. Biegle włada j. hiszpańskim, angielskim i portugalskim.

Spotkaj się z ekspertem podczas debaty „Network internationalization – umiędzynarodowienie firm, klastrów i regionów”, która odbędzie się 18 października w godzinach 11.10-12.10. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie debaty na język polski.

 

Zapraszamy do udziału!

Udział w Forum Rozwoju Mazowsza jest bezpłatny. Zapisz się już dziś!

PROGRAM 17 PAŹDZIERNIKA

PROGRAM 18 PAŹDZIERNIKA

Brak komentarzy

Przepraszamy, komentarze zostały zamknięte.