Jarosław Głowacki

9. Forum Rozwoju Mazowsza / Bez kategorii  / Jarosław Głowacki

Jarosław Głowacki

Jarosław Głowacki
Zastępca Prezydenta Miasta Siedlce

Od 27 lat związany z pracą na rzecz samorządu Miasta Siedlce. Na obecnym stanowisku jest odpowiedzialny za nadzór nad planowaniem strategicznym, pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych, w tym europejskich, politykę w zakresie architektury i planowania przestrzennego, rozwoju gospodarczego oraz rewitalizacji. Zaangażowany bezpośrednio w prace nad przygotowaniem i wdrażaniem Planu inwestycyjnego dla subregionu siedleckiego w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych, RPO WM 2014 – 2020.

Reprezentant Związku Miast Polskich w Komitecie Monitorującym Program Operacyjny Pomoc Techniczna w latach 2005-2006. Ekspert Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013 i 2014 – 2020. W 2016 r. został powołany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego na członka Wojewódzkiej Komisji urbanistyczno-architektonicznej woj. mazowieckiego.

Spotkaj się z Ekspertem podczas debaty „O rozwiązaniach zwiększających jakość życia mieszkańców” 26 października 2017 r. w godzinach 12.00 – 13.00.

Brak komentarzy

Przepraszamy, komentarze zostały zamknięte.