Jan Wiśniewski

9. Forum Rozwoju Mazowsza / Bez kategorii  / Jan Wiśniewski

Jan Wiśniewski

Jan Wiśniewski
Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia

Historyk, związany ze Stocznią od 2010 roku. Na co dzień zajmuje się projektami związanymi z historią społeczną i oddolną. Wspiera również projekty badawcze i partycypacyjne.
Członek redakcji Magazynu Kontakt. Oddany ojciec Teresy, Basi, Jadwigi i Stasi.

Spotkaj się z Ekspertem podczas wystąpienia Jak usłyszeć głos mieszkańców? – krótka opowieść o tym, jak można zbierać historie i potrzeby mieszkańców oraz jak wspólnie projektować … znaki graficzne, totemy i program domu sąsiedzkiego 25 października w godzinach 16.05-16.25.

Brak komentarzy

Przepraszamy, komentarze zostały zamknięte.