Giedrius Bagusinskas

9. Forum Rozwoju Mazowsza / Bez kategorii  / Giedrius Bagusinskas

Giedrius Bagusinskas

LitMEA association and Smart Food Cluster

Giedrius has more than 7 years of experience in export promotion, organising participation in exhibitions, business missions, representing member’s interests in a different export promotion and knowledge transfer projects. Experience as a project manager in the implementation of seven EU funded projects. The founder, member of board and director of LitMEA association and SMART food cluster. In 2017 has initiated Eastern Europe food clusters network, member of Lithuanian cluster association. Master’s degree in Finance, Bachelor’s degree in engineering. Has 18 years working experience in sales management consulting, process development and business analysis. Cluster and Internationalization Manager of Smart Food Cluster.

Spotkaj się z ekspertem podczas debaty „Network internationalization – umiędzynarodowienie firm, klastrów i regionów”, która odbędzie się 18 października w godzinach 11.10-12.10. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie debaty na język polski.

 

Zapraszamy do udziału!

Udział w Forum Rozwoju Mazowsza jest bezpłatny. Zapisz się już dziś!

PROGRAM 17 PAŹDZIERNIKA

PROGRAM 18 PAŹDZIERNIKA

Brak komentarzy

Przepraszamy, komentarze zostały zamknięte.