Uroczyste otwarcie

9. Forum Rozwoju Mazowsza / Uroczyste otwarcie

Uroczyste otwarcie

8. Forum Rozwoju Mazowsza odbędzie się już 25-26 października. Będzie to kilkanaście godzin poświęconych dyskusji i wymianie doświadczeń w zakresie poszczególnych etapów realizacji projektów, a także problemów i wyzwań, z jakimi na co dzień mierzą się urzędnicy, przedsiębiorcy, naukowcy, czy też przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji rynku pracy. Uczestnicy poznają od kuchni dobre praktyki w zakresie rozwoju miast, biznesu, jak również kapitału ludzkiego i społecznego.

Uroczyste otwarcie 25 października g. 10.00

Wiesław Raboszuk Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego

Anna Streżyńska Minister Cyfryzacji

Jerzy Kwieciński Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju (tbc)

Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Serdecznie zapraszamy!

Twitter
It seams that you haven't connected with your Twitter account
Instagram