Jak tworzyć strefy niskoemisyjnego transportu w jednostkach samorządu terytorialnego? Wykorzystywanie doświadczeń krajowych i międzynarodowych

9. Forum Rozwoju Mazowsza / Jak tworzyć strefy niskoemisyjnego transportu w jednostkach samorządu terytorialnego? Wykorzystywanie doświadczeń krajowych i międzynarodowych

Jak tworzyć strefy niskoemisyjnego transportu w jednostkach samorządu terytorialnego? Wykorzystywanie doświadczeń krajowych i międzynarodowych

„Strefy niskoemisyjnego transportu” czy też „strefy niskiej emisji”, „zielone strefy” to ustanowiony prawnie obszar geograficzny w ramach aglomeracji miejskich, w którym wprowadzono ograniczenia w zakresie wjazdu określonych pojazdów, tworząc jednocześnie rozwiązania przyjazne dla środowiska i podnoszące komfort życia mieszkańców. Strefy niskiej emisji wdrożone są w szeregu państw w Europie i na świecie. Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych stworzyła podstawy prawne do ustanawiania tego rodzaju stref w Polsce. W wyniku tego szereg jednostek samorządu terytorialnego podjęło inicjatywę powołania tego rodzaju obszarów.

Na bazie doświadczeń krajowych i międzynarodowych w tym obszarze, celem panelu jest odpowiedzenie na pytania:

 • Jakie są główne wyzwania związane z wprowadzeniem LEZ?
 • W jaki sposób można zwiększyć akceptację społeczną?
 • Jakie są główne czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze technologii?
 • Jakie dodatkowe korzyści generowane przez wprowadzenie tego rodzaju stref?

Termin debaty:

 • 17 października w godzinach 15:30-16:30

Uczestnicy debaty:

 • Dario Dubolino Dyrekcja Generalna Mobilność i Transport w Komisji Europejskiej
 • Marcin Podgórski Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
 • Andrzej Józef Pietrasik Burmistrz Płońska
 • Jacek Mizak Fundacja Promocji Samochodów Elektrycznych
 • Emilia Piotrowska, Warszawski Alarm Smogowy
 • Dr Helena Bulinska-Stangrecka Adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej
 • Moderator: dr Robert Zajdler, radca prawny, Adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej

 

Zapraszamy do udziału!

Udział w Forum Rozwoju Mazowsza jest bezpłatny. Zapisz się już dziś!

PROGRAM 17 PAŹDZIERNIKA

PROGRAM 18 PAŹDZIERNIKA
Twitter
It seams that you haven't connected with your Twitter account
Instagram