Network internationalization – umiędzynarodowienie firm, klastrów i regionów

9. Forum Rozwoju Mazowsza / Network internationalization – umiędzynarodowienie firm, klastrów i regionów

Network internationalization – umiędzynarodowienie firm, klastrów i regionów

Debata dotyczyć będzie form internacjonalizacji MŚP, regionów i klastrów, w szczególności przez sieci współpracy, tworzenie międzynarodowych i międzybranżowych aliansów strategicznych oraz uczestnictwie w europejskich projektach konsorcjalnych w ramach Programu H2020 i COSME. W ramach wydarzenia wymieniane będą doświadczenia i dobre praktyki oraz poruszane tematy związane z zarządzaniem współpracą międzynarodową, stymulowaniem innowacyjności, B+R i umiędzynarodowienia. W debacie uczestniczyć będą przedstawiciele zagranicznych ekosystemów innowacyjności terytorialnej, klastrów, stowarzyszeń proeksportowych, centrów kompetencji zaangażowani w rozwój sieciowej współpracy międzynarodowej i internacjonalizacji. Uczestnicy debaty to członkowie i partnerzy konsorcjum projektu finansowanego w ramach Programu COSME. Debata odbędzie się w języku angielskim. Organizator zapewnia tłumaczenie na język polski. 

 

DIGICLUSTERS to nowe Europejskie Strategiczne Partnerstwo Klastrowe na rzecz inwestycji w inteligentne specjalizacje i modernizację przemysłową sektorów rolno-spożywczego i opakowaniowego w kierunku przemysłu 4.0 oraz cyfrowej transformacji. Konsorcjum złożone z 7 partnerów z 4 krajów (Hiszpania, Litwa, Łotwa i Polska) – klastry spożywcze, opakowaniowe, ICT, bioICT oraz centrum innowacji. 11 partnerów wspierających, którzy zadeklarowali chęć udziału w projekcie (samorząd regionalny, agencja rozwoju, parki, ministerstwa, uniwersytety, etc.)

 

Termin debaty:

  • 18 października w godzinach 11:10-12:10

 

Uczestnicy debaty:

  • Giedrius Bagusinskas – Lithuanian Food Exporters Association – Litwa, Dyrektor Litewskiego Stowarzyszenia Ekporterów Spożywczych (LITMEA) oraz menedżer klastra Smart Foods Cluster
  • Emilio Rull Quesada – OnGranada Plaza Tecnologica y Biotecnologica – Hiszpania, Ambasador OnGranada w Polsce
  • Armands Lejas-Krumins – Latvian Food Federation & Food Competence Center – Łotwa, Dyrektor Łotewskiej Federacji Producentow Spożywczych (LPUV), Centrum Kompetencji Branży Spożywczej oraz menedżer klastra Food Quality Products Cluster
  • Aiga Irmeja – IT Baltic – Lider projektu DIGICLUSTERS, Menedżer klastra Latvian IT Cluster
  • Kristina Rakauskaite LISPA (Lithuanian Printing Association), Dyrektor Litewskiego Stowarzyszenia Poligraficznego (LISPA) i menedżer klastra LISPA
  • Moderator: Katarzyna Kowalska Prezes Fundacji UNIMOS

 

Zapraszamy do udziału!

Udział w Forum Rozwoju Mazowsza jest bezpłatny. Zapisz się już dziś!

PROGRAM 17 PAŹDZIERNIKA

PROGRAM 18 PAŹDZIERNIKA
Twitter
It seams that you haven't connected with your Twitter account
Instagram