Emilio Rull Quesada

9. Forum Rozwoju Mazowsza / Bez kategorii  / Emilio Rull Quesada

Emilio Rull Quesada

Emilio RULL QUESADA
Założyciel EuroInversia

Adwokat hiszpański, specjalista ds. internacjonalizacji przedsiębiorstw i rozwoju eksportu, w szczególności między Hiszpanią i Polską. Od ponad 12 lat skutecznie wprowadza polskie przedsiębiorstwa na rynek hiszpański oraz firmy hiszpańskie na rynek polski. Specjalizuje się w opracowywaniu strategii internacjonalizacji, modeli biznesowych, identyfikacji odpowiednich partnerów biznesowych oraz koordynacją współpracy międzynarodowej. Posiada także doświadczenie w rozwoju klastrów oraz sieci współpracy między podmiotami publicznymi, prywatnymi i naukowymi. Absolwent rządowego programu z zakresu internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz handlu międzynarodowego organizowanego przez Agencję Promocji Regionu Andaluzji EXTENDA. Ekspert zagraniczny w projektach PARP oraz koordynator ds. współpracy międzynarodowej w projektach UE wdrażanych w Polsce z zakresu transferu wiedzy, doświadczeń i technologii. Prelegent na wielu konferencjach i seminariach z zakresu klastrów, internacjonalizacji, energii odnawialnych i smart cities. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie w Granadzie oraz prawo międzynarodowe w Instituto Superior de Derecho y Economía w Barcelonie. Wykładowca Prawa Hiszpańskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Włada językiem angielskim, włoskim, polskim i hiszpańskim.

He has +14 years of professional exprerience in international law, commerce, SMEs internationalization and clustering. Certified expert in internationalization of SMEs, international cooperation and EU projects (EXTENDA – Agencia Andaluza de Promoción Exterior/Spain). Coordinator of various international cooperation in EU projects implemented in Poland and financed from European Structure Funds, especially related to SMEs internationalization, transfer of good practices and pilot implementation to local realities. In the last 5 years he has internationally coordinated projects involved more than 950 stakeholders from public, private and scientific institutions related to transfer, adaptation, implementation from Spain to Poland according to regional development policy instrument. Experience in supporting the internationalization of Spanish companies in Polish market, strategic advisory, market research, providing business partners and find new distribution. He speaks English, Polish, Italian and Spanish.

Spotkaj się z ekspertem podczas debaty „Network internationalization – umiędzynarodowienie firm, klastrów i regionów”, która odbędzie się 18 października w godzinach 11.10-12.10. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie debaty na język polski.

 

Zapraszamy do udziału!

Udział w Forum Rozwoju Mazowsza jest bezpłatny. Zapisz się już dziś!

PROGRAM 17 PAŹDZIERNIKA

PROGRAM 18 PAŹDZIERNIKA

Brak komentarzy

Przepraszamy, komentarze zostały zamknięte.