Elżbieta Szymanik

9. Forum Rozwoju Mazowsza / Bez kategorii  / Elżbieta Szymanik

Elżbieta Szymanik

Elżbieta Szymanik
Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych

Działacz społeczny , ekspert z zakresu funduszy unijnych i rynku pracy. Od 2007 roku Wicedyrektor w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Wykładowca w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie . Absolwentka Średniej Szkoły Rolniczej w Gołotczyźnie. Ukończyła Akademię Rolniczą – Techniczną w Olsztynie, studia podyplomowe z zakresu prawa i administracji oraz doradztwa zawodowego i zarządzania projektami unijnymi, audytu, a także studia doktoranckie z ekonomi. W latach 1991 – 1997 Wójt Gminy w Krasnem. Od 2000 do 2007 roku Dyrektor fili Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Ciechanowie.

Spotkaj się z ekspertem podczas debaty o łączeniu edukacji z rynkiem pracy „Drapieżny pracodawca czy bezbronny absolwent? Szkoła przetrwania na rynku pracy” 25 października w godzinach 13.00-14.00.

Brak komentarzy

Przepraszamy, komentarze zostały zamknięte.