Dr hab. inż. Tomasz Nasiłowski

9. Forum Rozwoju Mazowsza / Bez kategorii  / Dr hab. inż. Tomasz Nasiłowski

Dr hab. inż. Tomasz Nasiłowski

Dr hab. inż. Tomasz Nasiłowski
Prezes firmy InPhoTech

Dr hab. inż. Tomasz Nasiłowski jest współautorem ponad 20 polskich i międzynarodowych zgłoszeń patentowych i 4 już przyznanych patentów, autorem wielu publikacji konferencyjnych i ponad 150 publikacji naukowych również z tzw. listy filadelfijskiej. Kierował i uczestniczył w kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i przemysłowych. Doświadczenie w zaawansowanych technologiach fotonicznych pozwoliło na powierzenie mu funkcji eksperta (MNiSW, PARP, NCBiR) oraz recenzenta prestiżowych czasopism specjalistycznych (m.in. SPIE Optical Engineering, Optics Letters). Tomasz Nasiłowski pełni funkcję konsultanta Banku Światowego ds. fotoniki. Jest prezesem firmy InPhoTech Sp. z o. o. wdrażającej polskie rozwiązania oparte na technologiach fotonicznych oraz ekspertem w obszarze komercjalizacji wiedzy i szeroko rozumianej współpracy nauki z przemysłem. Jako specjalista w dziedzinie procesów gospodarczych oraz nowych technologii aktywnie uczestniczy w polskich i zagranicznych konferencjach czy kongresach a także bierze udział w różnego rodzaju programach radiowych i telewizyjnych.

Firma InPhoTech jest beneficjentem funduszy europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Spotkaj się z Ekspertem podczas debaty „Od pomysłu do wdrożenia, czyli o komercjalizacji wyników prac B+R”, która odbędzie się 18 października w godzinach 13.30-14.30.

Brak komentarzy

Przepraszamy, komentarze zostały zamknięte.