Dagmara Strzębicka

9. Forum Rozwoju Mazowsza / Bez kategorii  / Dagmara Strzębicka

Dagmara Strzębicka

Dagmara Strzębicka
Manager inwestycyjny w funduszu i akceleratorze EdTechHub

Dagmara Strzębicka pełni funkcję managera inwestycyjnego w funduszu i akceleratorze EdTechHub. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w inwestycjach typu seed, głównie jako współpracownik funduszy i inwestorów indywidualnych, m.in. Trio Fund, Black Swan Fund, Lewiatan Business Angels. Współpracuje jako doradca i ekspert
 z Uniwersyteckim Ośrodkiem Transferu Technologii UW oraz Inkubatorem Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w modelowaniu biznesowym, ocenie potencjału rynkowego, marketingu strategicznym i pozyskiwaniu kapitału. Jako trenerka i mentorka w akceleratorze pomaga lepiej zrozumieć mechanizmy biznesowe, przemyśleć model i zweryfikować szanse powodzenia projektu. W funduszu Dagmara odpowiada za pozyskiwanie i selekcję projektów, nadzoruje proces inwestycyjny i współpracuje ze spółkami portfelowymi.

Projekt akceleracyjny EdTechHub uzyskał unijne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Spotkaj się z Ekspertem podczas panelu wystąpień „Wspieranie innowacyjności i przedsiębiorczości. Przykłady rozwiązań & finansowanie”, który odbędzie się 17 października w godzinach 13.50-14.50.

Brak komentarzy

Przepraszamy, komentarze zostały zamknięte.