Autor: Michal_Strzelczyk

9. Forum Rozwoju Mazowsza / Articles posted by Michal_Strzelczyk

Samorządowiec, Ekspert ds. rozwoju i realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej Absolwent Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie – uzyskany tytuł magistra prawa. Studiował również w...

Dyrektor Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej Od kilkunastu lat zajmuje się problematyką innowacji, komercjalizacji wyników badań naukowych oraz zagadnieniami związanymi z efektywną współpracą nauki i przemysłu. Poprzednio z sukcesami...

Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Ukończył studia z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa a także pedagogiki, zarządzania energią oraz kontroli i audytu w JST. Od...

Burmistrz Miasta Płońska Andrzej Pietrasik, ur. 1957, Burmistrz Miasta Płońska (1992-1998; 2002-wciąż), radny Rady Powiatu Płońskiego w latach 1998-2002; skarbnik Związku Miast Polskich (od 2011 r.), członek zespołu ds. systemu finansów...

Jeronimo Martins Polska SA Ekspert w dziecinie zrównoważonego rozwoju, wykładowczyni akademicka. Od 25 lat zajmuje się zarządzaniem oraz szeroko rozumianą komunikacją. Od 2005 roku pracuje dla Jeronimo Martins Polska SA, tworząc...

Edyta Kocyk, współzałożycielka i CEO SiDLY, spółki technologicznej, twórcy innowacyjnego systemu teleopieki opartego na autorskiej opasce telemedycznej SiDLY Care, które zostało docenione przez kilkuset użytkowników w całej Europie i uzyskało...

Fundacja Fundusz Współpracy jest instytucją, która od ponad 28 lat w unikalny sposób łączy w swojej działalności najlepsze cechy z trzech różnych obszarów: niezależnej organizacji pozarządowej (NGO), instytucji zakorzenionej w administracji, oraz dynamicznie rozwijającej...

Prezes Zarządu Mazowieckiej Agencji Energetycznej Bartosz Dubiński - absolwent Centrum Europejskiego oraz Instytutu Rozwoju Regionalnego i Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego; studiów podyplomowych SGH z zakresu zarządzania, a także ewaluacji projektów UE, posiadający dyplom...

Doktor habilitowany nauk technicznych, Profesor nadzwyczajny Politechniki Warszawskiej Artur Jerzy BADYDA (ur. 1978) – doktor habilitowany nauk technicznych, profesor nadzwyczajny Politechniki Warszawskiej. Od 2016 r. kierownik Zakładu Informatyki i Badań Jakości...

Urodzony w 1975 roku w Lubaniu Śląskim. Absolwent Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończył „Kurs dla Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa” zakończony egzaminem w Ministerstwie...

Konsultanci Mazowieckiej Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) działających przy Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych zapraszają na konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich na lata 2014-2020. Osoby zainteresowane pozyskaniem dofinansowania na realizację własnych...

Menedżer ds. badań i innowacji, Uniwersytet SWPS Analityk biznesowy i menedżer projektów innowacyjnych z doświadczeniem w biznesie, instytucjach publicznych, organizacjach pozarządowych oraz jednostkach naukowych. Uczestniczył w pracach nad rządową strategią Krajowa...

Dyrektor Instytutu Lotnictwa Dr inż. Paweł Stężycki jest związany z Instytutem Lotnictwa od 2002 roku. Swoją karierę w Instytucie rozpoczynał na stanowisku konstruktora. Następnie w  latach 2008-2015 współpracował z firmą GE...