Autor: Gabriela

9. Forum Rozwoju Mazowsza / Articles posted by Gabriela (Page 2)

Partnerem strefy Turystyka i Kultura jest Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, która do współpracy zaprosiła kilkanaście podmiotów z całego Mazowsza. Program strefy zapowiada się różnorodnie - będą ciekawe prezentacje przygotowane przez muzea,...

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną, przy pomocy której Zarząd i Marszałek województwa wykonują swoje zadania i kompetencje. Urząd Marszałkowski zapewnia skuteczną realizację zadań przypisanych...

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie istnieje od 2000 roku prowadząc działalność koordynacyjną, badawczą, oraz wdrażającą w obszarze ryku pracy. Urząd organizuje i inicjuje programy łagodzenia skutków bezrobocia, koordynuje i świadczy...

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizującą zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Od 10 lat wspiera polskich przedsiębiorców...

  O PARTNERZE Siedlce są miastem o powierzchni 31,86 km2, położonym we wschodniej części woj. mazowieckiego. Zamieszkuje je 77.653 mieszkańców; stopa bezrobocia wynosi 5,4%. Miasto jest dobrze skomunikowane  ważnym szlakom drogowym i...

Firma Kross SA jest największym polskim producentem rowerów. Przedsiębiorstwo działa nieprzerwanie od 1990 roku i zatrudnia obecnie około 500 osób (w tym 40-osobowy Dział Badań i Rozwoju). W ofercie firmy...

 O PARTNERZE Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest jednostką nadzorowaną przez Ministra Edukacji Narodowej. Instytut prowadzi badania podstawowe i stosowane nad edukacją oraz ekspertyzy i prace doradcze dla potrzeby polityki i praktyki...

Firma Empis & Sensum Mobile Sp. z o.o. powstała z połączenia dwóch firm: Sensum Mobile i Empis. Sensum Mobile założył w 1995 roku Zbigniew Przyrowski, psycholog kliniczny, Instruktor Senior terapii Integracji...

Spółka spin-off Politechniki Łódzkiej, utworzona w 2012r., w celu szeroko rozumianej komercjalizacji grafenu HSMG®, opracowanego w wyniku współpracy Politechniki Łódzkiej i Engineo Sp. z o.o. Advanced Graphene Products dysponuje unikalną na skalę...

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej GEA-NOVA Sp. z o.o. (do 2001 roku – „GEA-Błonie”) zostało założone w 1992 roku przez grupę osób profesjonalnie związanych z ochroną środowiska. Data rozpoczęcia działalności to 19.03.1992. Firma...

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu to jeden z czołowych polskich państwowych instytutów badawczych (kategoria A) oraz wysoko wyspecjalizowany szpital zapewniający kompleksową opiekę osobom z uszkodzeniami narządu słuchu, głosu, mowy, równowagi...