Autor: Gabriela

9. Forum Rozwoju Mazowsza / Articles posted by Gabriela (Page 2)

Firma Kross SA jest największym polskim producentem rowerów. Przedsiębiorstwo działa nieprzerwanie od 1990 roku i zatrudnia obecnie około 500 osób (w tym 40-osobowy Dział Badań i Rozwoju). W ofercie firmy...

 O PARTNERZE Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest jednostką nadzorowaną przez Ministra Edukacji Narodowej. Instytut prowadzi badania podstawowe i stosowane nad edukacją oraz ekspertyzy i prace doradcze dla potrzeby polityki i praktyki...

Firma Empis & Sensum Mobile Sp. z o.o. powstała z połączenia dwóch firm: Sensum Mobile i Empis. Sensum Mobile założył w 1995 roku Zbigniew Przyrowski, psycholog kliniczny, Instruktor Senior terapii Integracji...

Spółka spin-off Politechniki Łódzkiej, utworzona w 2012r., w celu szeroko rozumianej komercjalizacji grafenu HSMG®, opracowanego w wyniku współpracy Politechniki Łódzkiej i Engineo Sp. z o.o. Advanced Graphene Products dysponuje unikalną na skalę...

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej GEA-NOVA Sp. z o.o. (do 2001 roku – „GEA-Błonie”) zostało założone w 1992 roku przez grupę osób profesjonalnie związanych z ochroną środowiska. Data rozpoczęcia działalności to 19.03.1992. Firma...

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu to jeden z czołowych polskich państwowych instytutów badawczych (kategoria A) oraz wysoko wyspecjalizowany szpital zapewniający kompleksową opiekę osobom z uszkodzeniami narządu słuchu, głosu, mowy, równowagi...

Polska firma Moje Bambino Sp.z o.o, Sp.k od ponad 10 lat  wspiera i kreuje przestrzeń dla edukacji. Wyposażamy Żłobki, Przedszkola, Szkoły, Uczelnie. Projektujemy meble oraz przygotowujemy rozwiązania  dostosowane do rozwojowych  i...

Polski producent rozwiązań do nauki programowania oraz mechatroniki dla edukacji, współtwórca narzędzi badawczych i zestawów edukacyjnych, wykorzystujących najnowsze zdobycze edukacji. Firma realizuje holistyczną wizję edukacji, wyposażając ucznia i nauczyciela w...

Sprzedaż licencji na opracowane produkty i rozwiązania edukacyjne: pierwsze rynkowe wdrożenie zestawu edukacyjnego – Moduł Woda Moduł ten jest pierwszym, z planowanych kilku, w projekcie Modułowe Pracownie Przyrodnicze – MPP. Jego opracowanie sfinansowano...

Usługi badawcze, w tym prace klasyfikacyjne: badanie wykorzystania wartości edukacyjnej robota Photona   Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego w swojej ofercie ma m.in. usługi badawcze i badawczo-rozwojowe,  które pozwalają określić potencjał edukacyjny, optymalny kontekst...

Przykład produktu jaki mógłby powstać / być oceniany / ulepszany w ramach prac B+R w PPK Przyszłością edukacji jest nauczanie w środowisku, które tworzy warunki sprzyjające wykorzystaniu nowoczesnej technologii. Do...

  Firma BIOMIBO została utworzona w 1994 roku przez prof. dr hab. Mieczysławę Irenę Boguś. Działalność firmy koncentruje się na sprzedaży wysoce specjalistycznych odczynników chemicznych i biochemicznych, zestawów diagnostycznych, biopreparatów oraz...

O PARTNERZE Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii to ogólnouczelniana jednostka organizacyjna Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, która wykonuje zadania naukowobadawcze, dydaktyczne i usługowe w zakresie technologii informacyjnych nauk humanistycznych i...