Artur Pozorek

Artur Pozorek

Artur Pozorek
Dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2004-2005 – Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Dworze Mazowieckim. Od 2005 – Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Osób Niepełnosprawnych, Kierownik Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. W latach 2009 – 2011 – Doradca Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Członek Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego I i II kadencji , Wiceprzewodniczący Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.

Spotkaj się z Ekspertem podczas debaty „O rozwiązaniach zwiększających jakość życia mieszkańców” 26 października w godzinach 12.00-13.00.

Brak komentarzy

Przepraszamy, komentarze zostały zamknięte.