Artur Andrysiak

9. Forum Rozwoju Mazowsza / Bez kategorii  / Artur Andrysiak

Artur Andrysiak

Urodzony w 1975 roku w Lubaniu Śląskim. Absolwent Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończył „Kurs dla Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa” zakończony egzaminem w Ministerstwie Skarbu. Ukończył kurs zarządzania projektami PRINCE2 Foundation zakończony egzaminem.

W latach 1992-2003 związany z pracą w mediach. Dziennikarz radiowy. Autor artykułów w mediach ogólnopolskich. Autor publikacji i wykładów z teorii komunikacji Marshalla McLuhana. Członek Rad Programowych i Rad Nadzorczych Polskiego Radia.

Od 2007 roku Członek Zarządu Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. Autor zintegrowanych projektów szkoleniowych dla Samorządów, Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego. Pomysłodawca i zarządzający projektami z funduszy Unii Europejskiej dla Szkolnictwa Zawodowego, Partnerstwa Międzynarodowego w obszarze rynku pracy i przedsiębiorstw.

 

Zapraszamy do udziału!

Udział w Forum Rozwoju Mazowsza jest bezpłatny. Zapisz się już dziś!

PROGRAM 17 PAŹDZIERNIKA

PROGRAM 18 PAŹDZIERNIKA

Brak komentarzy

Przepraszamy, komentarze zostały zamknięte.