Anna Streżyńska

9. Forum Rozwoju Mazowsza / Bez kategorii  / Anna Streżyńska

Anna Streżyńska

Anna Streżyńska

Minister Cyfryzacji

Funkcję Ministra pełni od 16 listopada 2015 roku. Prowadzi szereg projektów IT, takich jak Otwartość danych, Ogólnopolska sieć edukacyjna, Od papierowej do cyfrowej Polski, Linia współpracy, GIK — Główny informatyk kraju, a także inicjatyw mających na celu podniesienie efektywności cyfrowej administracji. Odpowiada za informatyzację, rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz kwestie związane z cyberbezpieczeństwem. Jej najważniejszym celem jest stworzenie cyfrowego państwa usługowego, czyli zapewnienie obywatelom dostępu do szybkich, prostych i przyjaznych e-usług ze strony administracji publicznej.

Życiorys
Prawnik, w latach 1995-1997 pracowała w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W latach 1998-2000 była doradcą trzech kolejnych ministrów łączności. W latach 2001-2005 prowadziła działalność doradczą, a od listopada 2005 do maja 2006 była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa, właściwym w sprawach łączności. Od stycznia do maja 2006 r. pełniła obowiązki, a następnie w maju 2006 r. została powołana na stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (funkcję tę sprawowała do lutego 2012). W latach 2012-2015 prowadziła działalność doradczą, jednocześnie sprawując w latach 2014-2015 funkcję prezesa zarządu Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej SA oraz w 2015 roku funkcję CEO projektu Internet dla Mazowsza. W latach 2014-2015 – członek Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji.W 2008 r. została uhonorowana nagrodą im. Andrzeja Bączkowskiego za walkę z monopolem Telekomunikacji Polskiej. Dwa lata później otrzymała Odznakę Honorową „Bene Merito”.

Spotkaj się z Ekspertem podczas debaty “Integrowanie usług dla mieszkańców” 25 października w godzinach 13.00-14.00.

Brak komentarzy

Przepraszamy, komentarze zostały zamknięte.