Anna Karaś

Anna Karaś

Anna Karaś
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie

Od 1 października 2003 roku jest Kierownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada studia podyplomowe w zakresie specjalizacji organizatora pomocy społecznej zdobyte w Instytucie Psychologii Społecznej i Resocjalizacji w Warszawie oraz ukończyła Studium Pomocy Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie.

W okresie swojej 20-letniej pracy zawodowej związana z pomocą społeczną i wsparciem rodziny. Od 2008 roku z Zespołem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie realizuje projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spotkaj się z Ekspertem podczas debaty „O rozwiązaniach zwiększających jakość życia mieszkańców” 26 października w godzinach 12.00-13.00. Wysłuchaj po debacie prezentacji Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie na terenie powiatu ciechanowskiego.

Brak komentarzy

Przepraszamy, komentarze zostały zamknięte.