Anna Boguszewska-Chachulska

9. Forum Rozwoju Mazowsza / Bez kategorii  / Anna Boguszewska-Chachulska

Anna Boguszewska-Chachulska

Prezes Zarządu i współzałożycielka Genomed S.A. – spółki notowanej na NewConnect, lidera w zakresie diagnostyki genetycznej i usług badawczych, opartych na technologii sekwencjonowania nowej generacji (NGS). Firma jest beneficjentem funduszy europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

ANNA BOGUSZEWSKA-CHACHULSKA ukończyła studia biologiczne na Uniwersytecie Warszawskim, w latach 1990-2008 – pracownik naukowy Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk (prace min. nad transgenicznymi ziemniakami, odpornymi na infekcje wirusowe i lekami przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu C). Doktorat w dziedzinie biochemii (1998), habilitacja w dziedzinie nauk biologicznych (2008). Stypendium habilitacyjne l’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki w roku 2006. Profesor nadzwyczajny, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej (2009-2010).

Kierownik licznych projektów badawczych z dziedziny genetyki, kierownik projektów badawczo- rozwojowych współfinansowanych m.in. w konkursach INNOTECH i STRATEGMED, RPO WM; w tym projektu „Polski genom referencyjny dla diagnostyki genomowej i medycyny spersonalizowanej”, który umożliwił powstanie polskiej genomowej bazy referencyjnej POLGENOM, opartej na genomach zdrowych długowiecznych.

Autorka 4 patentów z dziedziny farmakoterapii, genetyki i wirusologii. 2-gie miejsce w kategorii firm poniżej 50 mln obrotu rocznie w rankingu „100 Kobiet Biznesu” 2017.

Spotkaj się z Ekspertem podczas debaty „Smartcare, czyli jak dbać o zdrowie i jakość życia mieszkańców”, która odbędzie się 17 października w godzinach 10.30-11.30.

 

Zapraszamy do udziału!

Udział w Forum Rozwoju Mazowsza jest bezpłatny. Zapisz się już dziś!

PROGRAM 17 PAŹDZIERNIKA

PROGRAM 18 PAŹDZIERNIKA

Brak komentarzy

Przepraszamy, komentarze zostały zamknięte.