17 października

9. Forum Rozwoju Mazowsza / 17 października
Scena 1 Scena 2
Uroczyste otwarcie
Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego
Wiesław Raboszuk Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego
Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
Christopher Todd Dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej
Robert Dzierzgwa Dyrektor Departamentu Strategii Rozwoju Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
09.30 - 10.30
Smartcare, czyli jak dbać o zdrowie i jakość życia mieszkańców?
Marcin Kulicki Prezes Zarządu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach
prof. nadzw. dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński Dyrektor ds. nauki i rozwoju w Instytucie Narządów Zmysłów i Zastępca Kierownika Zakładu Teleaudiologii i Badań Przesiewowych w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu
dr hab. Anna Boguszewska-Chachulska Prezes Zarządu Genomed
Edyta Kocyk Prezes Sidly
Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych
Moderator: Grzegorz Rzeźnik Pełnomocnik Prorektora ds. nauki w zakresie rozwoju centrów badań i innowacji SWPS
10.30 - 11.30

Innowacje zdrowotne. Przykłady rozwiązań dofinansowanych z RPO WM 2014-2020
Wystąpienia:

Sztuczna krew - Agata Stefanek Prezes NanoSanguis SA

Innowacje w diagnostyce i terapii dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej - Mateusz Przyrowski Prezes Empis Sensum Mobile oraz Adrian Piasecki Addsite

Innowacje w terapii i rehabilitacji fizykalnej wykorzystujące zaawansowane technologie ICT - Irena Osiak Prezes Zarządu Med & Life

Innowacje w diagnostyce i wspomaganiu terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - Ewa Ramus Konsultant ds. technologicznych w projekcie SENSEAS w firmie Neuro Device Group
11.40 - 12.30

Jak działa metropolia warszawska? O Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych
Renata Kaznowska Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy
Daniel Putkiewicz Zastępca Burmistrza Piaseczna
Piotr Grubek Zastępca Burmistrza Miasta Kobyłka
Anna Dziama Dyrektor Edukacji Centrum Nauki Kopernik
Tamas Dombi Zastępca Dyrektora Zarząd Dróg Miejskich
Moderator: Maciej Fijałkowski Dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urząd m.st. Warszawy
12.40 - 13.40

Czyste powietrze, czyli jak wspierać działania antysmogowe?
dr Wojciech Szymalski Prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju
Przemysław Gorgol Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Bartosz Dubiński Prezes Mazowieckiej Agencji Energetycznej
Mariusz Malinowski Samorządowiec, Ekspert ds. rozwoju i realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
Magdalena Dąbrzał Ekspert w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Moderator: prof. nzw. dr hab. inż. Artur Badyda z Zakładu Informatyki i Badań Jakości Środowiska Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej
13.50 - 14.50

Innowacje środowiskowe. Przykłady rozwiązań dofinansowanych z RPO WM 2014-2020
Wystąpienia:

Innowacje w ograniczaniu uciążliwości zapachowej odpadów - Karolina Bieżuńska-Olczak Dyrektor Zarządzający Przedsiębiorstwem Gospodarki Wodno-Ściekowej GEA-NOVA oraz dr Piotr Wiliński

Innowacje w budownictwie energooszczędnym - Sebastian Widelski Pełnomocnik Zarządu, Dyrektor ds. Klientów Kluczowych w firmie Styropmin
14.50 - 15.20

Jak tworzyć strefy niskoemisyjnego transportu w jednostkach samorządu terytorialnego? Wykorzystywanie doświadczeń krajowych i międzynarodowych
Dario Dubolino Dyrekcja Generalna Mobilność i Transport w Komisji Europejskiej
Marcin Podgórski Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Andrzej Józef Pietrasik Burmistrz Płońska
Jacek Mizak Fundacja Promocji Samochodów Elektrycznych
Emilia Piotrowska Warszawski Alarm Smogowy
Dr Helena Bulinska-Stangrecka Adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej
Moderator: dr Robert Zajdler, radca prawny, Adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej
15.30 - 16.30
Co z kolejną perspektywą? Potrzeby, wyzwania, wnioski i rekomendacje. Debata Marszałków
Debata z udziałem Przedstawicieli Konwentu Marszałków RP, Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

11.00 - 12.30

Dobry klimat dla biznesu, czyli o wspieraniu innowacyjności i przedsiębiorczości w regionie
Magdalena Jabłońska Dyrektor Zarządzająca Fundacją Przedsiębiorczości Technologicznej
Łukasz Hadyś Członek Zarządu oraz Dyrektor Finansowy w firmie Kross
Jacek Aleksandrowicz Prezes Polski Przedsiębiorczej
Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
Moderator: dr Małgorzata Bonikowska Prezes, Wydawca Magazynu THINKTANK
12.40 - 13.40

Wspieranie innowacyjności i przedsiębiorczości. Przykłady rozwiązań dofinansowanych z RPO WM 2014-2020 & Finansowanie
Wystąpienia:

Akcelerator Digital Knowledge - Dagmara Strzębicka Investment Manager EdTechHub Ventures Digital Knowledge Lab

Oferta preferencyjnego finansowania w programach ramowych UE - Michał Gorzelak Koordynator Obszaru Instrumentów Dłużnych w Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych
13.50 - 14.50
Trendy i przyszłość Mazowsza. Debata podsumowująca grę strategiczną
Debata będzie podsumowaniem gry strategicznej rozegranej z udziałem Przedstawicieli Partnerów Forum Rozwoju Mazowsza

Moderator: Agnieszka Szymańska Trener i Konsultant Pracownia Gier Szkoleniowych oraz Michał Staniszewski Ekspert, Gość Pracowni Gier Szkoleniowych
15.00 - 16.00
Scena 1 Scena 2
Uroczyste otwarcie
Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego
Wiesław Raboszuk Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego
Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
Christopher Todd Dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej
Robert Dzierzgwa Dyrektor Departamentu Strategii Rozwoju Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
09.30 - 10.30
Smartcare, czyli jak dbać o zdrowie i jakość życia mieszkańców?
Marcin Kulicki Prezes Zarządu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach
prof. nadzw. dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński Dyrektor ds. nauki i rozwoju w Instytucie Narządów Zmysłów i Zastępca Kierownika Zakładu Teleaudiologii i Badań Przesiewowych w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu
dr hab. Anna Boguszewska-Chachulska Prezes Zarządu Genomed
Edyta Kocyk Prezes Sidly
Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych
Moderator: Grzegorz Rzeźnik Pełnomocnik Prorektora ds. nauki w zakresie rozwoju centrów badań i innowacji SWPS
10.30 - 11.30

Innowacje zdrowotne. Przykłady rozwiązań dofinansowanych z RPO WM 2014-2020
Wystąpienia:

Sztuczna krew - Agata Stefanek Prezes NanoSanguis SA

Innowacje w diagnostyce i terapii dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej - Mateusz Przyrowski Prezes Empis Sensum Mobile oraz Adrian Piasecki Addsite

Innowacje w terapii i rehabilitacji fizykalnej wykorzystujące zaawansowane technologie ICT - Irena Osiak Prezes Zarządu Med & Life

Innowacje w diagnostyce i wspomaganiu terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - Ewa Ramus Konsultant ds. technologicznych w projekcie SENSEAS w firmie Neuro Device Group
11.40 - 12.30

Jak działa metropolia warszawska? O Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych
Renata Kaznowska Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy
Daniel Putkiewicz Zastępca Burmistrza Piaseczna
Piotr Grubek Zastępca Burmistrza Miasta Kobyłka
Anna Dziama Dyrektor Edukacji Centrum Nauki Kopernik
Tamas Dombi Zastępca Dyrektora Zarząd Dróg Miejskich
Moderator: Maciej Fijałkowski Dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urząd m.st. Warszawy
12.40 - 13.40

Czyste powietrze, czyli jak wspierać działania antysmogowe?
dr Wojciech Szymalski Prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju
Przemysław Gorgol Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Bartosz Dubiński Prezes Mazowieckiej Agencji Energetycznej
Mariusz Malinowski Samorządowiec, Ekspert ds. rozwoju i realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
Magdalena Dąbrzał Ekspert w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Moderator: prof. nzw. dr hab. inż. Artur Badyda z Zakładu Informatyki i Badań Jakości Środowiska Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej
13.50 - 14.50

Innowacje środowiskowe. Przykłady rozwiązań dofinansowanych z RPO WM 2014-2020
Wystąpienia:

Innowacje w ograniczaniu uciążliwości zapachowej odpadów - Karolina Bieżuńska-Olczak Dyrektor Zarządzający Przedsiębiorstwem Gospodarki Wodno-Ściekowej GEA-NOVA oraz dr Piotr Wiliński

Innowacje w budownictwie energooszczędnym - Sebastian Widelski Pełnomocnik Zarządu, Dyrektor ds. Klientów Kluczowych w firmie Styropmin
14.50 - 15.20

Jak tworzyć strefy niskoemisyjnego transportu w jednostkach samorządu terytorialnego? Wykorzystywanie doświadczeń krajowych i międzynarodowych
Dario Dubolino Dyrekcja Generalna Mobilność i Transport w Komisji Europejskiej
Marcin Podgórski Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Andrzej Józef Pietrasik Burmistrz Płońska
Jacek Mizak Fundacja Promocji Samochodów Elektrycznych
Emilia Piotrowska Warszawski Alarm Smogowy
Dr Helena Bulinska-Stangrecka Adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej
Moderator: dr Robert Zajdler, radca prawny, Adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej
15.30 - 16.30
Co z kolejną perspektywą? Potrzeby, wyzwania, wnioski i rekomendacje. Debata Marszałków
Debata z udziałem Przedstawicieli Konwentu Marszałków RP, Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

11.00 - 12.30

Dobry klimat dla biznesu, czyli o wspieraniu innowacyjności i przedsiębiorczości w regionie
Magdalena Jabłońska Dyrektor Zarządzająca Fundacją Przedsiębiorczości Technologicznej
Łukasz Hadyś Członek Zarządu oraz Dyrektor Finansowy w firmie Kross
Jacek Aleksandrowicz Prezes Polski Przedsiębiorczej
Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
Moderator: dr Małgorzata Bonikowska Prezes, Wydawca Magazynu THINKTANK
12.40 - 13.40

Wspieranie innowacyjności i przedsiębiorczości. Przykłady rozwiązań dofinansowanych z RPO WM 2014-2020 & Finansowanie
Wystąpienia:

Akcelerator Digital Knowledge - Dagmara Strzębicka Investment Manager EdTechHub Ventures Digital Knowledge Lab

Oferta preferencyjnego finansowania w programach ramowych UE - Michał Gorzelak Koordynator Obszaru Instrumentów Dłużnych w Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych
13.50 - 14.50
Trendy i przyszłość Mazowsza. Debata podsumowująca grę strategiczną
Debata będzie podsumowaniem gry strategicznej rozegranej z udziałem Przedstawicieli Partnerów Forum Rozwoju Mazowsza

Moderator: Agnieszka Szymańska Trener i Konsultant Pracownia Gier Szkoleniowych oraz Michał Staniszewski Ekspert, Gość Pracowni Gier Szkoleniowych
15.00 - 16.00
Scena 1 Scena 2
Uroczyste otwarcie
Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego
Wiesław Raboszuk Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego
Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
Christopher Todd Dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej
Robert Dzierzgwa Dyrektor Departamentu Strategii Rozwoju Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
09.30 - 10.30
Smartcare, czyli jak dbać o zdrowie i jakość życia mieszkańców?
Marcin Kulicki Prezes Zarządu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach
prof. nadzw. dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński Dyrektor ds. nauki i rozwoju w Instytucie Narządów Zmysłów i Zastępca Kierownika Zakładu Teleaudiologii i Badań Przesiewowych w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu
dr hab. Anna Boguszewska-Chachulska Prezes Zarządu Genomed
Edyta Kocyk Prezes Sidly
Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych
Moderator: Grzegorz Rzeźnik Pełnomocnik Prorektora ds. nauki w zakresie rozwoju centrów badań i innowacji SWPS
10.30 - 11.30

Innowacje zdrowotne. Przykłady rozwiązań dofinansowanych z RPO WM 2014-2020
Wystąpienia:

Sztuczna krew - Agata Stefanek Prezes NanoSanguis SA

Innowacje w diagnostyce i terapii dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej - Mateusz Przyrowski Prezes Empis Sensum Mobile oraz Adrian Piasecki Addsite

Innowacje w terapii i rehabilitacji fizykalnej wykorzystujące zaawansowane technologie ICT - Irena Osiak Prezes Zarządu Med & Life

Innowacje w diagnostyce i wspomaganiu terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - Ewa Ramus Konsultant ds. technologicznych w projekcie SENSEAS w firmie Neuro Device Group
11.40 - 12.30
Co z kolejną perspektywą? Potrzeby, wyzwania, wnioski i rekomendacje. Debata Marszałków
Debata z udziałem Przedstawicieli Konwentu Marszałków RP, Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

11.00 - 12.30

Dobry klimat dla biznesu, czyli o wspieraniu innowacyjności i przedsiębiorczości w regionie
Magdalena Jabłońska Dyrektor Zarządzająca Fundacją Przedsiębiorczości Technologicznej
Łukasz Hadyś Członek Zarządu oraz Dyrektor Finansowy w firmie Kross
Jacek Aleksandrowicz Prezes Polski Przedsiębiorczej
Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
Moderator: dr Małgorzata Bonikowska Prezes, Wydawca Magazynu THINKTANK
12.40 - 13.40

Wspieranie innowacyjności i przedsiębiorczości. Przykłady rozwiązań dofinansowanych z RPO WM 2014-2020 & Finansowanie
Wystąpienia:

Akcelerator Digital Knowledge - Dagmara Strzębicka Investment Manager EdTechHub Ventures Digital Knowledge Lab

Oferta preferencyjnego finansowania w programach ramowych UE - Michał Gorzelak Koordynator Obszaru Instrumentów Dłużnych w Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych
13.50 - 14.50
Czyste powietrze, czyli jak wspierać działania antysmogowe?
dr Wojciech Szymalski Prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju
Przemysław Gorgol Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Bartosz Dubiński Prezes Mazowieckiej Agencji Energetycznej
Mariusz Malinowski Samorządowiec, Ekspert ds. rozwoju i realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
Magdalena Dąbrzał Ekspert w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Moderator: prof. nzw. dr hab. inż. Artur Badyda z Zakładu Informatyki i Badań Jakości Środowiska Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej
13.50 - 14.50

Innowacje środowiskowe. Przykłady rozwiązań dofinansowanych z RPO WM 2014-2020
Wystąpienia:

Innowacje w ograniczaniu uciążliwości zapachowej odpadów - Karolina Bieżuńska-Olczak Dyrektor Zarządzający Przedsiębiorstwem Gospodarki Wodno-Ściekowej GEA-NOVA oraz dr Piotr Wiliński

Innowacje w budownictwie energooszczędnym - Sebastian Widelski Pełnomocnik Zarządu, Dyrektor ds. Klientów Kluczowych w firmie Styropmin
14.50 - 15.20

Jak tworzyć strefy niskoemisyjnego transportu w jednostkach samorządu terytorialnego? Wykorzystywanie doświadczeń krajowych i międzynarodowych
Dario Dubolino Dyrekcja Generalna Mobilność i Transport w Komisji Europejskiej
Marcin Podgórski Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Andrzej Józef Pietrasik Burmistrz Płońska
Jacek Mizak Fundacja Promocji Samochodów Elektrycznych
Emilia Piotrowska Warszawski Alarm Smogowy
Dr Helena Bulinska-Stangrecka Adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej
Moderator: dr Robert Zajdler, radca prawny, Adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej
15.30 - 16.30
Trendy i przyszłość Mazowsza. Debata podsumowująca grę strategiczną
Debata będzie podsumowaniem gry strategicznej rozegranej z udziałem Przedstawicieli Partnerów Forum Rozwoju Mazowsza

Moderator: Agnieszka Szymańska Trener i Konsultant Pracownia Gier Szkoleniowych oraz Michał Staniszewski Ekspert, Gość Pracowni Gier Szkoleniowych
15.00 - 16.00
Scena 1 Scena 2
Uroczyste otwarcie
Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego
Wiesław Raboszuk Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego
Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
Christopher Todd Dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej
Robert Dzierzgwa Dyrektor Departamentu Strategii Rozwoju Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
09.30 - 10.30
Smartcare, czyli jak dbać o zdrowie i jakość życia mieszkańców?
Marcin Kulicki Prezes Zarządu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach
prof. nadzw. dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński Dyrektor ds. nauki i rozwoju w Instytucie Narządów Zmysłów i Zastępca Kierownika Zakładu Teleaudiologii i Badań Przesiewowych w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu
dr hab. Anna Boguszewska-Chachulska Prezes Zarządu Genomed
Edyta Kocyk Prezes Sidly
Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych
Moderator: Grzegorz Rzeźnik Pełnomocnik Prorektora ds. nauki w zakresie rozwoju centrów badań i innowacji SWPS
10.30 - 11.30

Innowacje zdrowotne. Przykłady rozwiązań dofinansowanych z RPO WM 2014-2020
Wystąpienia:

Sztuczna krew - Agata Stefanek Prezes NanoSanguis SA

Innowacje w diagnostyce i terapii dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej - Mateusz Przyrowski Prezes Empis Sensum Mobile oraz Adrian Piasecki Addsite

Innowacje w terapii i rehabilitacji fizykalnej wykorzystujące zaawansowane technologie ICT - Irena Osiak Prezes Zarządu Med & Life

Innowacje w diagnostyce i wspomaganiu terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - Ewa Ramus Konsultant ds. technologicznych w projekcie SENSEAS w firmie Neuro Device Group
11.40 - 12.30

Jak działa metropolia warszawska? O Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych
Renata Kaznowska Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy
Daniel Putkiewicz Zastępca Burmistrza Piaseczna
Piotr Grubek Zastępca Burmistrza Miasta Kobyłka
Anna Dziama Dyrektor Edukacji Centrum Nauki Kopernik
Tamas Dombi Zastępca Dyrektora Zarząd Dróg Miejskich
Moderator: Maciej Fijałkowski Dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urząd m.st. Warszawy
12.40 - 13.40

Czyste powietrze, czyli jak wspierać działania antysmogowe?
dr Wojciech Szymalski Prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju
Przemysław Gorgol Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Bartosz Dubiński Prezes Mazowieckiej Agencji Energetycznej
Mariusz Malinowski Samorządowiec, Ekspert ds. rozwoju i realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
Magdalena Dąbrzał Ekspert w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Moderator: prof. nzw. dr hab. inż. Artur Badyda z Zakładu Informatyki i Badań Jakości Środowiska Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej
13.50 - 14.50

Innowacje środowiskowe. Przykłady rozwiązań dofinansowanych z RPO WM 2014-2020
Wystąpienia:

Innowacje w ograniczaniu uciążliwości zapachowej odpadów - Karolina Bieżuńska-Olczak Dyrektor Zarządzający Przedsiębiorstwem Gospodarki Wodno-Ściekowej GEA-NOVA oraz dr Piotr Wiliński

Innowacje w budownictwie energooszczędnym - Sebastian Widelski Pełnomocnik Zarządu, Dyrektor ds. Klientów Kluczowych w firmie Styropmin
14.50 - 15.20

Jak tworzyć strefy niskoemisyjnego transportu w jednostkach samorządu terytorialnego? Wykorzystywanie doświadczeń krajowych i międzynarodowych
Dario Dubolino Dyrekcja Generalna Mobilność i Transport w Komisji Europejskiej
Marcin Podgórski Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Andrzej Józef Pietrasik Burmistrz Płońska
Jacek Mizak Fundacja Promocji Samochodów Elektrycznych
Emilia Piotrowska Warszawski Alarm Smogowy
Dr Helena Bulinska-Stangrecka Adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej
Moderator: dr Robert Zajdler, radca prawny, Adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej
15.30 - 16.30
Co z kolejną perspektywą? Potrzeby, wyzwania, wnioski i rekomendacje. Debata Marszałków
Debata z udziałem Przedstawicieli Konwentu Marszałków RP, Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

11.00 - 12.30

Dobry klimat dla biznesu, czyli o wspieraniu innowacyjności i przedsiębiorczości w regionie
Magdalena Jabłońska Dyrektor Zarządzająca Fundacją Przedsiębiorczości Technologicznej
Łukasz Hadyś Członek Zarządu oraz Dyrektor Finansowy w firmie Kross
Jacek Aleksandrowicz Prezes Polski Przedsiębiorczej
Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
Moderator: dr Małgorzata Bonikowska Prezes, Wydawca Magazynu THINKTANK
12.40 - 13.40

Wspieranie innowacyjności i przedsiębiorczości. Przykłady rozwiązań dofinansowanych z RPO WM 2014-2020 & Finansowanie
Wystąpienia:

Akcelerator Digital Knowledge - Dagmara Strzębicka Investment Manager EdTechHub Ventures Digital Knowledge Lab

Oferta preferencyjnego finansowania w programach ramowych UE - Michał Gorzelak Koordynator Obszaru Instrumentów Dłużnych w Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych
13.50 - 14.50
Trendy i przyszłość Mazowsza. Debata podsumowująca grę strategiczną
Debata będzie podsumowaniem gry strategicznej rozegranej z udziałem Przedstawicieli Partnerów Forum Rozwoju Mazowsza

Moderator: Agnieszka Szymańska Trener i Konsultant Pracownia Gier Szkoleniowych oraz Michał Staniszewski Ekspert, Gość Pracowni Gier Szkoleniowych
15.00 - 16.00
Scena 1 Scena 2
Uroczyste otwarcie
Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego
Wiesław Raboszuk Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego
Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
Christopher Todd Dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej
Robert Dzierzgwa Dyrektor Departamentu Strategii Rozwoju Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
09.30 - 10.30
Smartcare, czyli jak dbać o zdrowie i jakość życia mieszkańców?
Marcin Kulicki Prezes Zarządu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach
prof. nadzw. dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński Dyrektor ds. nauki i rozwoju w Instytucie Narządów Zmysłów i Zastępca Kierownika Zakładu Teleaudiologii i Badań Przesiewowych w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu
dr hab. Anna Boguszewska-Chachulska Prezes Zarządu Genomed
Edyta Kocyk Prezes Sidly
Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych
Moderator: Grzegorz Rzeźnik Pełnomocnik Prorektora ds. nauki w zakresie rozwoju centrów badań i innowacji SWPS
10.30 - 11.30

Innowacje zdrowotne. Przykłady rozwiązań dofinansowanych z RPO WM 2014-2020
Wystąpienia:

Sztuczna krew - Agata Stefanek Prezes NanoSanguis SA

Innowacje w diagnostyce i terapii dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej - Mateusz Przyrowski Prezes Empis Sensum Mobile oraz Adrian Piasecki Addsite

Innowacje w terapii i rehabilitacji fizykalnej wykorzystujące zaawansowane technologie ICT - Irena Osiak Prezes Zarządu Med & Life

Innowacje w diagnostyce i wspomaganiu terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - Ewa Ramus Konsultant ds. technologicznych w projekcie SENSEAS w firmie Neuro Device Group
11.40 - 12.30

Jak działa metropolia warszawska? O Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych
Renata Kaznowska Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy
Daniel Putkiewicz Zastępca Burmistrza Piaseczna
Piotr Grubek Zastępca Burmistrza Miasta Kobyłka
Anna Dziama Dyrektor Edukacji Centrum Nauki Kopernik
Tamas Dombi Zastępca Dyrektora Zarząd Dróg Miejskich
Moderator: Maciej Fijałkowski Dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urząd m.st. Warszawy
12.40 - 13.40

Czyste powietrze, czyli jak wspierać działania antysmogowe?
dr Wojciech Szymalski Prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju
Przemysław Gorgol Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Bartosz Dubiński Prezes Mazowieckiej Agencji Energetycznej
Mariusz Malinowski Samorządowiec, Ekspert ds. rozwoju i realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
Magdalena Dąbrzał Ekspert w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Moderator: prof. nzw. dr hab. inż. Artur Badyda z Zakładu Informatyki i Badań Jakości Środowiska Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej
13.50 - 14.50
Co z kolejną perspektywą? Potrzeby, wyzwania, wnioski i rekomendacje. Debata Marszałków
Debata z udziałem Przedstawicieli Konwentu Marszałków RP, Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

11.00 - 12.30
Trendy i przyszłość Mazowsza. Debata podsumowująca grę strategiczną
Debata będzie podsumowaniem gry strategicznej rozegranej z udziałem Przedstawicieli Partnerów Forum Rozwoju Mazowsza

Moderator: Agnieszka Szymańska Trener i Konsultant Pracownia Gier Szkoleniowych oraz Michał Staniszewski Ekspert, Gość Pracowni Gier Szkoleniowych
15.00 - 16.00
Jak tworzyć strefy niskoemisyjnego transportu w jednostkach samorządu terytorialnego? Wykorzystywanie doświadczeń krajowych i międzynarodowych
Dario Dubolino Dyrekcja Generalna Mobilność i Transport w Komisji Europejskiej
Marcin Podgórski Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Andrzej Józef Pietrasik Burmistrz Płońska
Jacek Mizak Fundacja Promocji Samochodów Elektrycznych
Emilia Piotrowska Warszawski Alarm Smogowy
Dr Helena Bulinska-Stangrecka Adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej
Moderator: dr Robert Zajdler, radca prawny, Adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej
15.30 - 16.30
No events available!

Newsletter

Zapisz się do newslettera
Forum współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego